zoeken:
Home

Informatie

Titel Het voorportaal van de hel Ds. Jac. Kruidhof
Gepreekt op 8 april 2007
Door Ds. Jac. Kruidhof
Bijbeltekst Zondag 16

Luisteren

Download - Save asHet voorportaal van de hel door Ds. Jac. Kruidhof

Omschrijving

Een indringende preek over het lijden van Jezus Christus. Hij is in de hel nedergedaald. Wij bevinden ons vaak in het voorportaal van de hel. Spelen daardoor a.h.w. met vuur. Christus roept ons terug! Hij is er immers geweest en weet wat ons te wachten staat, als we niet naar Zijn reddend evangelie willen horen.

Overige preken van Ds. Jac. Kruidhof

Titel Bijbeltekst Datum
Jezus Christus uitgesloten Lucas 2 22-224 27-12-1987
De vertroosting verwacht Lucas 2 25 03-01-1988
God, onze Vader? Zondag 9 09-06-1991
Onder ede verbonden Zondag 37 05-02-1995
Vrijgekocht van de schijn 1 Petrus 1 04-02-1996
Door onkunde verworpen Hosea 4, 5 en 6 29-09-1996
Verlangen naar Gods Huis Psalm 42 en 43 06-10-1996
Knechten van God Ps. 116 15-16 02-02-1997
De wonderbare spijziging Mattheus 14 05-11-1997
Zie, Hij komt met de wolken Openb. 1 23-11-1997
Beschadig je naaste niet! Zondag 43 28-12-1997
Door geloof behouden Lukas 7 36-50 22-02-1998
Personeel van Christus Zondag 1 22-02-1998
De take-off van Jezus Christus Johannes 20 17 15-03-1998
Jezus verlost volkomen Zondag 11 14-06-1998
God reageert echt! Psalm 20 30-08-1998
Geloven? Gods Geest werkt! Zondag 25 29-11-1998
Christus maaltijd met ons Zondag 28 en 29 20-12-1998
Het waarom van Jezus geboorte Openb. 12 5a 03-01-1999
De Wet des Heeren Zondag 34a 31-01-1999
Tevredenheid geschenk van God Zondag 44 02-05-1999
Vrede over Jeruzalem Psalm 122 14-01-2001
De grote bedrieger overwonnen Zondag 52 28-01-2001
Biddag 2001 Gen. 8 en 9 14-03-2001
Jullie kerkdiensten deugen niet Jesaja 29:1-8 12-08-2001
Het geheim van Zijn macht Mattheus 28 10-04-2005
Welke ondergang dreigt er toch? Sefanja 2:3 13-08-2006
Horen we Hem aankomen? Amos 3:1-8 10-12-2006
Hij die komt Amos 3 1-8 10-12-2006
Ben ik met God vertrouwd? Hosea 4:16 12-02-2007
De opstanding uitgelegd Luc. 24 1-9 14-03-2007
Bevrijd van afgunst Matth. 27 18 01-04-2007
Het voorportaal van de hel Zondag 16 08-04-2007
Met Christus opgestaan Zondag 16; Koll. 3 06-05-2007
Gods voorzienigheid Zondag 10 08-07-2007
Sorry, dat heb ik niet gezien! Deut. 22:1-4 01-08-2007
Christus opgenomen in de Hemel Zondag 18 26-08-2007
Ik ben er! Ik help je! Psalm 103 16-09-2007
Welke Koning krijgt uw stem? Zondag 52 23-09-2007
Heeft God Zijn volk verstoten? Romeinen 11:25-26 30-09-2007
Wat vindt Vader er van? Deut. 22:5-12 14-10-2007
De toorn afgewend Hosea 14 2-4 18-11-2007
IsraŽl Mijn Zoon Lukas 1 23-12-2007
Gods dorsslede Jes. 41: 15-16 13-01-2008
De dood overwonnen Marc. 16 15-16 26-01-2008
Wij kunnen God zien! Jesaja 41:17-20 10-02-2008
Maak geen beeld van God Zondag 35 11-02-2008
Ons huwelijk hersteld Zondag 41 11-02-2008
Bevrijd uit de kerker Matth. 12 18-21 02-03-2008
Een onvergankelijke erfenis 1 Petrus 1 1-5 13-04-2008
Zelf had ik God nooit gevonden! Matth. 28:16-20 27-04-2008
Jezus tot Heer en Messias aangesteld Hand 2:36 11-05-2008
Herstel vh recht in Sion 1 Kron. 10 03-08-2008
Veilig bij God Psalm 16 13-08-2008
HERE U heeft gelijk! 1 Kron. I-III 17-08-2008
Ontzag en vertrouwen Zondag 46 21-09-2008
Ware Godsdienst: bestaat die? 1 Joh. 5:18-21 26-10-2008
De gave vh onderscheiden Fil. 1:8-11 30-11-2008
Besprenkeld met Zijn bloed 1 Petrus 1:2 - 2:3 11-04-2010
predikanten
Ds. H.W. van Egmond
Ds. Klaas de Vries
Ds. T. Dekker