zoeken:
Home

Informatie

Titel De middelen der genade Dr. R.H. Bremmer
Gepreekt op 15 februari 1987
Door Dr. R.H. Bremmer
Bijbeltekst Zondag 25

Luisteren

Download - Save asDe middelen der genade door Dr. R.H. Bremmer

Overige preken van Dr. R.H. Bremmer

Titel Bijbeltekst Datum
God breekt in in onze harten Hos. 2:13-14 17-10-1982
Jezus lijden in wereldverband Zondag 15 13-04-1986
De middelen der genade Zondag 25 15-02-1987
Schuldbesef en vergeving Psalm 51:19 en 20 15-02-1987
Werkt alles mee ten goede? Rom. 8:28 01-03-1987
Biddag houden. Nog actueel? Jak. 5:16b 11-03-1987
Deelgenoot ah offer van Christus Zondag 28 15-03-1987
De rechte levenshouding Kak. 4:13-17 15-03-1987
De Hemeldeur: open of dicht Zondag 31 05-04-1987
Christus overwon de dood Lukas 23:42-43 05-04-1987
Komt ons menszijn in de knel? Zondag 34 03-05-1987
Paulus geeft gebedsinstructie 1 Tim. 2:1-2 03-05-1987
Waar komt het op aan? Matth. 7:24-27 21-06-1987
6e gebod: ook voor kerkmensen Zondag 40 28-06-1987
Christus domineert de wereld Openb. 6:1-2 28-06-1987
Jezus leert ons bidden Zondag 46 09-08-1987
De ruiter op het zwarte paard Openb. 6:5-6 09-08-1987
De enige troost vd Hemelvaart Zondag 18 07-02-1988
Filippus kleingeloof Joh. 14:8-9 07-02-1988
Leidt het geloof tot verloedering? Matth. 21:28-32 28-02-1988
Herhaling of proef op de som Zondag 24 27-03-1988
Christus vernederd en verhoogd Joh. 19:19-22 27-03-1988
Het kleine Pasen Matth. 27:51-53 01-04-1988
De Heer is echt opgestaan Matth. 28:5-6 03-04-1988
Avondmaal contra Paapse mis Zondag 30 15-05-1988
Concentratie is nodig! Phill. 3:13-14 15-05-1988
Een waarachtig geloof Zondag 33 19-06-1988
Christus verlost totaal Hand. 3:1-8 19-06-1988
God beschermt Zijn bezit Zondag 42 21-08-1988
Is er oprechte vreze Gods? Job 1:6-9 21-08-1988
Jobs reactie op zijn lijden Job 1:20-21 18-09-1988
Ons gebed: offer voor God Zondag 45 18-09-1988
Uw koninkrijk kome: wanneer? Zondag 48 09-10-1988
Job vervloekt zijn verjaardag Job 3:1 23-10-1988
Is er een weg tot verlossing? Zondag 5 02-02-1992
Mijn zoon geef mij uw hart Spreuken 23:26a 02-02-1992
Gods kerk - Gods werk Zondag 21 22-03-2008
predikanten
Prof. Dr. K. Schilder
Ds. Klaas de Vries
Drs. C.J. Haak