zoeken:
Home

Nieuws

Tussentijdse verantwoording

Het werken aan deze site heeft, om allerlei redenen, langere tijd stilgelegen. Gelukkig werd er wel ruimschoots gebruik van gemaakt. Al een poosje worden er nieuwe medewerkers (via hun foto) vermeld, maar preken waren van hen niet te vinden.
Ik hoop van harte dat de nieuwe start die nu weer gemaakt is een goede voortgang mag vinden. Materiaal is er genoeg, dus door de tijd zullen er D.V. weer nieuwe preken verschijnen.
Hartelijk dank voor de belangstelling en vaak bemoedigende woorden. De beantwoording van die mail duurt ook vaak te lang. Mijn excuses daarvoor.  Een paar opmerkingen n.a.v. vragen: Het leveren van preken op schrift is voor mij natuurlijk niet mogelijk. Daar moet u echt voor bij de betreffende predikant zijn. En het branden van CD\'s voor de vakantie reken ik niet tot mijn taak. Er is vast wel iemand die u daar bij helpen wil. Aan het werk dus maar weer!
5 mei 2009
predikanten
Ds. J.P.D. Groen
Ds. C. van den Berg
Prof. Dr. K. Schilder