zoeken:
Home

Nieuws

Voortgang in het werk

De vakantieperiode 2008 is weer voorbij en alles gaat weer zo\'n beetje van start. Met dankbaarheid maak ik melding van het feit dat er weer twee nieuwe betrokkenen, helpers, aan deze site kunnen worden toegevoegd. Te weten Ds. H. van den Berg te Berkel en Rodenrijs en Prof. Dr. A.L.Th de Bruijne, hoogleraar te Kampen. Gestaag groeit het zo door en het is, gerekend vanaf januari dit jaar, al veelomvattender geworden dan ik zelf voor mogelijk had gehouden. Heel veel mensen maken gebruik van deze (gratis) mogelijkheid om preken, kerkdiensten, te downloaden. Ook het aantal reacties neemt toe, alhoewel het daar uiteraard niet om gaat.
Wanneer iemand nog goede bandopnamen bezit van een van de predikanten (reeds toegevoegd aan deze site), dan hou ik me aanbevolen. Een oproep via bijv. het ND zit er niet in, omdat het anders te kostbaar wordt. Dus m.a.w.: wijs anderen ook eens op deze site en kom maar op met preken en/of suggesties.
Tussentijds wat cijfers? We hebben kunnen constateren dat er zo\'n 4000 bezoekers per maand zijn en dat er tot op heden ongeveer 5000 preken zijn gedownload. Ik noem dat een wonder! Een dankbare taak.

25 augustus 2008
predikanten
Prof. Dr. M. te Velde
Ds. Jac. Kruidhof
Ds. T. Dekker