zoeken:
Home

Nieuws

Necrologie

De afgelopen week is een belangrijk hoofdstuk aan deze site toegevoegd en wel de necrologie. Helaas is uit het Handboek voor de Kerken de necrologie van predikanten van de Gereformeerde Kerken vanaf de vrijmaking in 1994 verdwenen. Het is de bedoeling dat deze traditie weer opgepakt wordt en op bescheiden wijze het "gedenkt uw voorgangeren" weer opgenomen wordt. Op een bescheiden wijze, want het is niet de bedoeling om de volledige In Memoriams te plaatsen. Volstaan wordt met korte overzichten. Mocht u, als bezoeker, aanvullingen wensen of bijzonderheden weten die van belang kunnen zijn, vervoegt u zich dan bij ons via de email.
19 april 2008
predikanten
Drs. C.J. Haak
Ds. W. Wierenga
Ds. M. van Dooren