zoeken:
Home

Nieuws

Nieuwe preken Ds. T. Dekker

Sinds gisteren hebben wij de beschikking gekregen, dankzij de welwillende medewerking van zijn vrouw Mevr. A. Dekker-Van der Worp, over een groot aantal preken van wijlen dominee T. Dekker. Wat er precies op de site geplaatst gaat worden is nog niet duidelijk, dat zal de tijd wel leren. Zeker is in ieder geval dat we hopen de 52 beschikbare catechismuspreken te kunnen plaatsen. Hoeveel tijd alles in beslag gaat nemen weet ik  natuurlijk niet. Dat is afhankelijk van de tijd en krachten die God ons daarvoor geeft. Ook hier spreken wij de hoop uit dat deze preken hun weg vinden.
3 april 2008
predikanten
Ds. A.H. Verbree
Ds. H.W. van Egmond
Prof. Dr. A.L.Th. de Bruijne