zoeken:
Home

Nieuws

Preken van Prof. Dr. M. te Velde en nog meer

De afgelopen week zijn we bezig geweest met het digitaliseren van de preken van Prof. Te Velde. De preken dateren uit de jaren tachtig (data staan steeds bij de preken vermeld). In de loop van de volgende week zullen de laatste 7 preken toegevoegd worden. Tevens zal, hoe spijtig misschien ook - het zijn in ieder geval moeilijke keuzes -, in alle diensten gesneden moeten gaan worden i.v.m. de lengte, dus het grote aantal MB\'s. U als luisteraar zal daar in principe weinig hinder van ondervinden. Het kan echter zijn dat er door een predikant 3 of 4 verzen van een psalm wordt opgegeven, terwijl er maar een vers te horen is. Er is dan geknipt. Mochten daardoor fouten optreden (teveel weggehaald waardoor er onduidelijkheden ontstaan), laat het even weten.
7 maart 2008
predikanten
Ds. J.J. Arnold
Ds. J.P.D. Groen
Ds. C. van den Berg