zoeken:
Home

Nieuws

Tussentijdse verantwoording

Het werken aan deze site heeft, om allerlei redenen, langere tijd stilgelegen. Gelukkig werd er wel ruimschoots gebruik van gemaakt. Al een poosje worden er nieuwe medewerkers (via hun foto) vermeld, ...
Lees meer
5 mei 2009

Voortgang in het werk

De vakantieperiode 2008 is weer voorbij en alles gaat weer zo\'n beetje van start. Met dankbaarheid maak ik melding van het feit dat er weer twee nieuwe betrokkenen, helpers, aan deze site kunnen w...
Lees meer

25 augustus 2008

Buiten de orde!? Prof. Dr. K. Schilder

Het betreft hier geen preek! Daar ik echter, mogelijk als een van de weinigen, nog beschik over een LP, waarop opgenomen de bondsdagtoespraak "Uw oecumenische taak", leek het mij van belang ...
Lees meer
6 juli 2008

Even bijpraten en uw hulp gewenst!

Het is al weer even geleden dat er nieuws te melden was. Uiteraard is het nieuws wat hier te melden valt vergeleken met ander (wereld)nieuws de moeite van het vermelden eigenlijk niet waard. Althans z...
Lees meer
13 juni 2008

9 preken van Prof. J. Kamphuis

Zoals u kunt zien (of nu ontdekt) zit er een stevige groei in deze site. Wij hebben bijv. een negental preken van Prof. J. Kamphuis mogen plaatsen. Daar zijn we dankbaar voor. De kwaliteit van de o...
Lees meer

8 mei 2008

Necrologie

De afgelopen week is een belangrijk hoofdstuk aan deze site toegevoegd en wel de necrologie. Helaas is uit het Handboek voor de Kerken de necrologie van predikanten van de...
Lees meer
19 april 2008

Nieuwe preken Ds. T. Dekker

Sinds gisteren hebben wij de beschikking gekregen, dankzij de welwillende medewerking van zijn vrouw Mevr. A. Dekker-Van der Worp, over een groot aantal preken van wijlen dominee T. Dekker. Wat e...
Lees meer
3 april 2008

Gebruikersmogelijkheden

U kunt vanaf heden twee mogelijkheden benutten om de preken van deze site te kunnen beluisteren. Wanneer u een preek aanklikt, dan ziet u een balkje met oranje tekst en daaronder een balkje met de ...
Lees meer

3 april 2008

37 preken van Dr. R.H. Bremmer

Met het toevoegen van 37 preken van Dr. R.H. Bremmer is de site er niet minder van geworden. Voor wie de persoon van Ds. Bremmer kennen en meegemaakt hebben zal het een een fijn gebeuren zijn hem o...
Lees meer

22 maart 2008

Preken van Prof. Dr. M. te Velde en nog meer

De afgelopen week zijn we bezig geweest met het digitaliseren van de preken van Prof. Te Velde. De preken dateren uit de jaren tachtig (data staan steeds bij de preken vermeld). In de loop van de volg...
Lees meer
7 maart 2008
predikanten
Ds. K.F. Dwarshuis
Ds. W. Wierenga
Dr. R.H. Bremmer